SZKOLENIA

W ramach projektu został przygotowany kompleksowy program szkoleń doszkalających w formie stacjonarno – elearningowej dostosowany specjalnie do potrzeb osób w wieku emerytalnym i przedemerytalnym, zawierający elementy wirtualnej rzeczywistości.

We współpracy z partnerem zagranicznym powstał program dwudniowego 16 godzinnego szkolenia, które zawiera elementy wirtualej rzeczywistowści.

Szkolenie:

  • Kończy się wydaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie kompetencji. ZOBACZ WZÓR CERTYFIKATU
  • Realizowane jest z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistości przedstawiające codzienne sytuacje oraz opiekę nad osobami starszymi, z różnym stopniem zdiagnozowanej demencji.
  • Daje głębszą perspektywę postrzegania środowiska pracy przez pielęgniarki/opiekunów osób starszych.
  • Łączy aspekty percepcji opiekuna oraz podopiecznego w sferze informacyjnej jak również emocjonalnej.

Harmonogram szkolenia stacjonarnego:

  •  Demencja – charakterystyka choroby, przyczyny, formy demencji – prezentacja nowatorskiej formy szkolenia z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości.
  •  Kognitywna stymulacja, dostępne aplikacje, możliwości jej wykorzystania w codziennej pracy opiekuna.
  •  Stres oraz wypalenie zawodowe w zawodzie opiekuna.
  •  Komunikacja z rodziną pacjenta (zarówno jak i w czasie po pandemii COVID-19).
 
 

Dodatkowo w ramach projektu zostało opracowane 6 szkoleń interaktywnych e-learningowych:
1.COVID-19 A DOMY OPIEKI
2.KOMUNIKACJA Z RODZINĄ PODCZAS COVID
3.DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
4.STRES W ZAWODZIE OPIEKUNA – JAK SOBIE RADZIĆ
5.DEMENCJA
6.KOGNITYWNA STYMULACJA DLA OSÓB Z DEMENCJĄ

Kursy dostępne są po zalogowaniu na platformę
W celu uzyskania loginu i hasła prosimy o wiadomość mailową: biuro@qszurich.pl