O PROJEKCIE

O PARTNERZE ZAGRANICZNYM

O STANDARDZIE ZARZĄDZANIA

SZKOLENIA

REPOZYTORIUM

WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ

NASZA APLIKACJA

COVID-19 A DOMY OPIEKI

W czasie tego szkolenia dowiesz się: Jak zmieniła się sytuacja w Domach Opieki w związku z pandemią COVID-19 Jaki wpływ na mieszkańców oraz pracowników Domów

WIĘCEJ

KOMUNIKACJA Z RODZINĄ PODCZAS COVID

W czasie tego szkolenia dowiesz się: Czym jest komunikacja Jak wygląda przepływ informacji w procesie komunikacji interpersonalnej Jakie są rodzaje komunikacji Czym jest aktywne słuchanie

WIĘCEJ

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

W czasie tego szkolenia dowiesz się: Czym jest dostępność architektoniczna Kogo dotyczy dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami Z czym wiąże się Ustawa o zapewnianiu

WIĘCEJ

DEMENCJA

W czasie tego szkolenia dowiesz się: Czym jest demencja i jak wpływa na życie chorego Jakie są przyczyny/formy demencji  Jakie stawia wyzwania przed opiekunem Jak postępować z

WIĘCEJ

adres e-mail: biuro@qszurich.pl

Projekt: „Kompleksowy program wsparcia MSP działających w branży opiekuńczej – adaptacja modelu szwedzkiego dla pracowników 50+” o numerze POWR.04.03.00-00-0040/20-00
jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego