Doswiadczony opiekun: Log in

Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?


Szkolenia i platforma e-learningowa  przygotowane w ramach projektu: „Kompleksowy program wsparcia MSP działających w branży opiekuńczej – adaptacja modelu szwedzkiego dla pracowników 50+” o numerze POWR.04.03.00-00-0040/20-00 jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na terenie całej Polski w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój, IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działania 4.3 Współpraca Ponadnarodowa.