KOGNITYWNA STYMULACJA DLA OSÓB Z DEMENCJĄ

W czasie tego szkolenia dowiesz się:

  • Jakie terapie stosuje się w przypadku demencji
  • W jaki sposób możemy zachęcać chorego do aktywności
  • O różnych metodach postępowania z chorymi na demencję
  • Jakie są najczęściej stosowane niefarmakologiczne metody oddziaływania na funkcje poznawcze
  • Jak powinna wyglądać aktywność fizyczna u osób starszych
  • Jakie zalety wynikają z aktywności fizycznej podejmowanej przez seniorów
  • A także poznasz propozycje ćwiczeń usprawniających funkcje poznawcze