O PARTNERZE ZAGRANICZNYM

Swedish Care International AB od ponad 25 lat zajmuje się szeroko rozumianym wsparciem domów opieki z zakresu zarządzania i świadczenia usług o najwyższym poziomie. Metoda wypracowana przez SCI to Metoda Silviahemmet, jest to całościowa filozofia opieki skoncentrowana na osobie dotkniętej otępieniem i czerpiąca z idei opieki paliatywnej, a więc takiej, która skupia się na dążeniu do jak najlepszej jakości życia osoby chorującej. Filozofia według tej metody oparta jest na czterech filarach: – kontrola objawów – relacja i komunikacja – praca zespołowa – wsparcie dla rodziny. Zgodnie z tym podejściem opieka nad osobą z otępieniem powinna bazować na indywidualności konkretnej osoby. Trzeba poznać objawy jej choroby, ale też historię życia, osobowość czy preferencje i do tej konkretnej osoby dostosować sprawowaną opiekę. Porozumienie między opiekunem a osobą chorującą, jej bliskimi oraz innymi członkami zespołu opiekuńczego, to klucz do dobrego zarządzania opieką. Dzięki temu opiekunowie w wieku emerytalnym i przedemerytalnym jako osoby z dużym doświadczeniem w dziedzinie czują się docenione i mogą efektywnie wykorzystywać swoje umiejętności. W takim porozumieniu tworzą się relacje, na których opiera się jakość opieki. Zgodnie z metodą Silviahemmet dużo się rozmawia na temat pacjentów z demencją, dyskutuje, planuje włączając wszystkich związanych z opieką. Strona www Swedish Care International www.sci.se